Lantmännen och våra varumärken

Vi investerar i att utveckla och bygga starka varumärken för att stärka vår konkurrenskraft och tillföra fler värden till våra affärer, utöver de som produkterna och tjänsterna i sig själva erbjuder.

Lantmännen är ett kooperativt företag som ägs av svenska bönder

Våra ägare brukar en stor del av den odlingsbara jorden i Sverige. Vi förser våra ägare med både utsäde, förnödenheter och maskiner och vi producerar mycket av maten vi äter och den energi som värmer oss. Vi har kort sagt verksamheter i hela kedjan, från jord till bord. Mer om företaget Lantmännen kan du läsa på www.lantmannen.com.

Ett starkt företagsvarumärke och många kända produktvarumärken

Varumärket Lantmännen har en mycket hög kännedom i Sverige och kopplas med starka värden. Samtidigt har vi flera mycket välkända produktvarumärken som t.ex. AXA, Kungsörnen, Go Green och Gooh.

Det som Lantmännen traditionellt kopplas till är lantbruk och bönder; vilket ger starka värden på marknaden som till exempel omsorg, kontroll, säkerhet, trygghet, kunnande och långsiktighet. Vår gemensamma utmaning ligger i att bredda vårt varumärke till att även omfatta livsmedel för att kunna ge våra produktvarumärken stöd. Samtidigt konkretiserar produktvarumärkena Lantmännen, och vi kan skapa en stark korsbefruktning.

Varumärket Lantmännen har unika styrkor Dessa värden sätter de yttre ramarna för hela vår verksamhet, såväl för bolag som för produktvarumärken. I avsnittet Varumärkesplattform kan du läsa mer

År 2006 presenterades en helt ny varumärkesstrategi och en modernisering och utveckling av hela det visuella uttrycket inkl. logotypen. Investeringar gjordes också i den mycket eftersatta profilen med nya skyltar, fordonsprofilering, kontorstryck etc. etc. I strategin kom samtidigt det nya varumärkeslöftet fram: Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord”

Lantmännens varumärkesstrategi ligger till grund för allt vi erbjuder, säger och gör. Vi står bakom och stödjer produktvarumärkena genom att bygga förtroende när det gäller ansvar och ursprunget från jorden. Genom Garanten på livsmedelsförpackningar och marknadsföringsmaterial visar vi att Lantmännen står bakom produkten. På så sätt stödjer varumärkena varandra samtidigt som det tillför ett mervärde för konsumenten.

Vi har ett gemensamt arbetssätt för utveckling av våra varumärken och en insiktsbaserad modell som tar sin utgångspunkt i verifierade insikter om konsumenten eller kunden och tydliggör vad varje varumärke i vår portfölj ska leverera.

Utifrån Lantmännens övergripande varumärkeslöfte och strategi har vi under de senaste åren utvecklat varumärkesplattformar för såväl B2B som B2C-varumärke, och gjort dem relevanta och spetsiga för sina respektive marknader och kundgrupper.

 

Om sajten Kontakt Admin
Manualen är till för att underlätta ditt arbete och med målet att göra profilen och därmed Lantmännen ännu attraktivare. Den är ständigt under utveckling så besök den varje gång som du ska kommunicera för Lantmännen.

Senast uppdaterad:
2018-05-28

Uppdaterad av:
David Lundgren

Ansvarig:
David Lundgren

E-post:
david.lundgren@lantmannen.com