Tillämpningar

Under den här rubriken hittar du de vanligaste exemplen på så kallade identitetsbärare – bärarare av vår beskrivna identitet.

Det finns två typer av identitetsbärare; fasta och flexibla. Fasta är de där utformningen redan är fastslagen som på till exempel på visitkort eller wordmallar. Trycksaker annonser och mässmaterial däremot hör till de flexibla, där utformningen är föränderlig inom de givna ramarna i manualen.

Gör det enkelt och rätt - Följ den beskrivna identiteten

Som beställare eller producent har du ansvar för att vårt varumärke och våra identitetselement används på rätt sätt. Genom att i all kommunikation följa den beskrivna identiteten säkerställer vi att kunder och konsumenter möter ett och samma företag oavsett när och var mötet sker.

Stäm av större aktiviteter med koncernens varumärkes och marknadsforum. Det finns tre forum – ett för livsmedel, ett för energi och ett för lantbruksområdet. Arbetet leds av avdelningen Varumärke och Marknadskommunikation.

Du kan också stämma av design- och identitetsfrågor direkt med
David Lundgren, ansvariga för Design och Identitetsfrågor.

Om sajten Kontakt Admin
Manualen är till för att underlätta ditt arbete och med målet att göra profilen och därmed Lantmännen ännu attraktivare. Den är ständigt under utveckling så besök den varje gång som du ska kommunicera för Lantmännen.

Senast uppdaterad:
2018-05-28

Uppdaterad av:
David Lundgren

Ansvarig:
David Lundgren

E-post:
david.lundgren@lantmannen.com