Välkommen till Lantmännens identitetsmanual!

Vårt varumärke är en av våra viktigaste tillgångar och Identitetsmanualen är vårt verktyg för detta.
Identiteten är utformad för att följa varumärkesstrategin som ligger till grund för allt vi erbjuder, säger och gör. Det är därför av största vikt att Lantmännens identitet når ut, förstås och efterlevs i alla delar av verksamheten.
Vi säkerställer också att kunder och konsumenter möter ett och samma företag oavsett när och var mötet ske, vilket i förlängningen stärker kopplingen till våra kunder, konsumenter och i slutändan våra affärer.

Välkommen!

Per Olof Nyman

Vd & Koncernchef

Om sajten Kontakt Admin
Manualen är till för att underlätta ditt arbete och med målet att göra profilen och därmed Lantmännen ännu attraktivare. Den är ständigt under utveckling så besök den varje gång som du ska kommunicera för Lantmännen.

Senast uppdaterad:
2018-05-28

Uppdaterad av:
David Lundgren

Ansvarig:
David Lundgren

E-post:
david.lundgren@lantmannen.com