Produktvarumärken

Vi på Lantmännen står bakom flertalet varumärken inom flera olika verksamheter. Vår varumärkesstrategi är utvecklad med målet att Lantmännen och våra produktvarumärken ska korsbefrukta och stärka varandra.

Respektive varumärke har sina riktlinjer vad gäller utseende och framförande.

I de fall det finns manualer framtagna för respektive varumärke hittar du dem under länkarna till vänster.

Livsmedel

Inom området Livsmedel spelar Garanten en viktig roll i korsbefruktningsarbetet.

 

Det pågår ett löpande arbete med att skapa digitala manualer för alla våra produktvarumärken. Maila gärna identity@lantmannen.com om du har några frågor.

Om sajten Kontakt Admin
Manualen är till för att underlätta ditt arbete och med målet att göra profilen och därmed Lantmännen ännu attraktivare. Den är ständigt under utveckling så besök den varje gång som du ska kommunicera för Lantmännen.

Senast uppdaterad:
2018-05-28

Uppdaterad av:
David Lundgren

Ansvarig:
David Lundgren

E-post:
david.lundgren@lantmannen.com