Nyheter!

- Manualen uppdateras och kompletteras löpande

Vi förbättrar och kompletterar ständigt manualen för att ha ett så bra verktyg som möjligt. De senaste justeringarna hittar du här.

29 oktober 2016 - Ny regel för Garantens placering på förpackningar

För en bättre enhetlighet mellan våra varumärken och förpackningstyper har vi uppdaterat hur Garanten ska placeras på en förpackning. Länk till nyhet

25 januari 2016 - Ny digital garant för våra webbplatser

Hur vår Garant ser ut och fungerar på våra produktvarumärkens hemsidor har uppdaterats. Bättre funktion för mobil och desktop. Länk till nyhet

12 novemberi 2015 - Bildmanér för personporträtt och gruppbilder

Hur vi väljer att presentera oss är viktigt. Vi ska visa upp oss som vi är, i den miljö där vi befinner oss i. Länk till nyhet

26 februari 2015 - Varumärkesplattform och Vart är vi på väg

Strategi 2020 påverkar vår strategi och avsnitten är nu uppdaterade. Länk till nyhet

23 februari 2015 - Garantens placering på förpackningar

Direktiven för hur garanten ska placeras på AXAs, Kungsörnens samt GoGreens förpackningar har justerats för en bättre balanse. Länk till nyhet

29 December 2014

Beskrivningen av våra färger och färgvärden har gjorts lite tydligare samt att de engelska sidora har uppdaterats.

3 Juni 2014 - interiört skyltmanér

Vi uppdaterar ständigt vår visuella identitet för att nå upp till våra mål och omvärldens förväntningar. Vår gröna bård sorteras ut för koncernen och våra bolag. Det innebär att vår interna skyltning uppdateras, då bården försvinner och ersätts av en starkare, enklare och mer markerad närvaro i form av en-färgad grön yta med vit text. Länk till nyhet

20 Maj 2014

Kompletteringar kring Garanten 2.0 samt nya originalfiler har lagts upp. Länk till nyhet

2 Mars 2014

Direktiven för Garanten på våra livsmedelsförpackningar har uppdaterats och kompletteras. Projekt Garant 2.0 är färdigt och sjösätts nu på Svenska och Nordiska förpackningar. Länk till nyhet

3 februari 2014

Kompletterande information kring rekryteringsannonser är inlagda, som berör hur vi ska hantera annonser i rekryteringsföretagets egen webbmiljö.
Länk till nyhet

20 januari 2014

Vi har förtydligat direktiven kring hur vi arbetar med trycksaker inom B2B.
Länk till nyhet

18 november 2013

Nya exempel inlagda under Designanpassningar Lantbrukare, hur vi kan presentera våra varumärken på ett bra sätt.   Länk till nyhet

Vi har tydliggjort hur vi hanterar vårt namn i olika situationer och på olika språk. Länk till nyhet

19 augusti 2013

Sidan med våra produktvarumärken ses över för att tydligöra deras respektive grafiska identitet, men enklare uppställning och länkar till respektive hemsida och manual.  Länk till nyhet

18 juni 2013

Nytt stycke kring desing av våra visuella rum, kontor och byggnader. Det är viktigt att alla delar kring oss stämmer med vår identitet, så att alla intryck av oss stämmer med den bild vi eftersträvar.
Länk till nyhet

1 juni 2013

Revidering och uppdatering av texter.

15 mars 2013

Vi har arbetat fram ett koncept för mässor och events. Konceptet gäller alla bolag och i de samanhang Lantmännen är avsändare. Materialet omfattar allt från mindre events till de största utomhusmässorna och är framtaget för att förstärka vår gemensamma bild utåt och vårt ansvar från jord till bord. Länk till nyhet

8 mars 2013

Nytt bra exempel på katalog inlagd under trycksaker. Länk till nyhet

15 februari 2013 

Förtydligande vad gäller utseende och hantering av Garanten vid sponsorskap av tv-program och i reklamsamanhang. Länk till nyhet

10 februari 2013

Hur hanterar vi samarbeten med externa varumärken? En checklista för hur vi ska arbeta och vad som gäller. Länk till nyhet

1 februari 2013

Vi har tydliggjort hur vår mailsignatur ser ut som ska läggas till våra mail. bättre och tydligare uppställning samt kort beskrivning hur du går tillväga. Länk till nyhet

Om sajten Kontakt Admin
Manualen är till för att underlätta ditt arbete och med målet att göra profilen och därmed Lantmännen ännu attraktivare. Den är ständigt under utveckling så besök den varje gång som du ska kommunicera för Lantmännen.

Senast uppdaterad:
2018-05-28

Uppdaterad av:
David Lundgren

Ansvarig:
David Lundgren

E-post:
david.lundgren@lantmannen.com