Bildmanér

Lantmännens bildmanér ska genomsyra samtliga fotografier, illustrationer och grafiska element som används i trycksaker, i annonser och på webben.

  1. Bildernas motiv, komposition, beskärning och placering uttrycka och förmedla Lantmännens tonalitet.
  2. Bilderna ske ge ett varmt, levande och mänskligt helhetsintryck.
  3. Bilder och layout kännetecknas av ljus och luftighet.

Mer information kring bildmanéret och tillgång till hela koncernens bildmaterial hittar du i Lantmännens bildbank. (Endast för kollegor inom Lantmännen.)

Pressbilder
Här hittar du fria bilder som kan användas kring arbeten om oss.

Upphovsrätt, copyright och medgivande

I Lantmännens bildbank finns bilder tagna av många olika fotografer. De allra flesta bilderna är friköpta och kan användas på det sätt vi önskar i våra egna kanaler. Vi kontrollerar alltid rättigheterna av de enskilda bilderna innan de används.

I fall där vi köper in bilder ska upphovsmannens namn/företag eller bildbyrå anges vid publicering. Bildbylines kan ligga i anslutning till bild eller samlat i en kolofon i tryckt material. På webben läggs bildbylines i alt-texten. Vid varje ny publicering av ej friköpta bilder ska kontakt tas med fotograf eller bildbyrå för göra klart vad som gäller rörande rättigheter och kostnader.

Etiska aspekter

Inför en fotografering ska alla människor som återges på bild och kan kännas igen tillfrågas samt skriftligen godkänna att bilderna används av lantmännen. Mall för godkännande finns på Lantmännens intranät. Använder vi modeller finns även avtalsmallar för det. 

Vid medverkan i en fotografering utgår ingen ersättning.

Om sajten Kontakt Admin
Manualen är till för att underlätta ditt arbete och med målet att göra profilen och därmed Lantmännen ännu attraktivare. Den är ständigt under utveckling så besök den varje gång som du ska kommunicera för Lantmännen.

Senast uppdaterad:
2018-05-28

Uppdaterad av:
David Lundgren

Ansvarig:
David Lundgren

E-post:
david.lundgren@lantmannen.com