Garanten

– den sammanhållande länken i vår kommunikation

Garanten ska finnas med på alla konsumentförpackningar och all kommunikation som bygger på konceptet ”Bra Mat”.

Garanten är en sammanhållande länk i koncernens samlade kommunikation.

För att Garanten ska komma till sin rätt ska den planeras in i all design från början och ska inte bara läggas dit som ett extra element.  

Garanten i koncernkommunikation mot livsmedelskonsumenter.

Garanten finns i olika utföranden, för olika tillfällen

Garanten består av tre komponenter: Knappen, "flaggan” och textbudskap. Knappen är placerad på flaggan. Textbudskap är placerat i flaggan eller på en textplatta.

Flaggan kan vara stående, vänster- eller högerställd, men får inte vara upp och ner. Fliken pekar mot enhetens mittpunkt.

Detaljutformning och budskap varierar beroende på bärare och avsändare, och bestäms i samarbete med Lantmännen Kommunikation och varumärke.

 

Om sajten Kontakt Admin
Manualen är till för att underlätta ditt arbete och med målet att göra profilen och därmed Lantmännen ännu attraktivare. Den är ständigt under utveckling så besök den varje gång som du ska kommunicera för Lantmännen.

Senast uppdaterad:
2018-05-28

Uppdaterad av:
David Lundgren

Ansvarig:
David Lundgren

E-post:
david.lundgren@lantmannen.com